Od  dnia 12 marca 2020 r.

zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

w Elitarnym Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego

zostają zawieszone

 zgodnie z decyzja Ministra Edukacji Narodowej